อนาคตภัยของพระพุทธศาสนา
(บทความใหม่ - 7 มิถุนายน 2553)
 

บทความใหม่ : กรรมหนักบนบ่าผู้ดูแลเว็บบอร์ดศาสนา (20 มิย 53)

 
บทวิเคราะห์ : พระปราโมทย์ - เทศน์ไสยศาสตร์ลวงโลก (28 พค 53)

บทวิเคราะห์ : จิตวิทยาที่ใช้ในกัณฑ์เทศน์ไสยศาสตร์ (28 พค 53)

------------
 

เอกสารประกอบ : Forward email เรื่องไสยศาสตร์แบบที่ 1

เอกสารประกอบ : Forward email เรื่องไสยศาสตร์แบบที่ 2